آخرین اخبار : 

اگر هیچ جشنواره‌ای هم برگزار نشود ما باز هم فیلم می‌سازیم
اگر هیچ جشنواره‌ای هم برگزار نشود ما باز هم فیلم می‌سازیملینک منبع