آخرین اخبار : 

بتن سبک اتوکلاو؛ سرمایه گذاری در رونق ساخت و سازفرصت سرمایه گذاری این نوبت به تولید بتن سبک اتوکلاو اختصاص دارد. محصولی که چندین دهه در اروپا و آمریکا استفاده شده و در ایران نیز از بازار خوبی برخوردار می باشد.لینک منبع