آخرین اخبار : 

دلنوشته‌ عفت مرعشی برای مرحوم هاشمیعفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی(ره) به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند.لینک منبع