آخرین اخبار : 

میزان ناخالص دریافتی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشخص شدتهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان ناخالص دریافتی ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.لینک منبع