آخرین اخبار : 

کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی داردمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان اظهار داشت: کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی و صنایع پایین دستی دارد.لینک منبع